СШ2 – Механика, 1. час: Графостатика. Графичко одређивање резултантне система раванских сила

Предавач: Снежана Вујић

Машинство и обрада метала - 2. разред