СШ2 – Машински елементи, 15. час: Прорачун завареног споја

Предавач: Миљан Мијовић

Машинство и обрада метала - 2. разред