СШ2 – Машински елементи, 13. час: Појам, врсте, примена и носивост закованих спојева. Формирање закованих спојева...

Предавач: Миљан Мијовић

Машинство и обрада метала - 2. разред