СШ2 – Техничка физика, 1. час: Основни појмови термодинамике

Име предавача: Драгица Ђукнић

Машинство и обрада метала - 2. разред