СШ2 – Механика, 3. час: Основне статичке величине у попречним пресецима пуних раванских носача

Предавач: Снежана Вујић

Машинство и обрада метала - 2. разред