СШ2 – Техничка физика, 7. час. час: Бернулијева једначина

Предавач: Зорица Ђурић

Машинство и обрада метала - 2. разред