СШ2 – Техничка физика, 3. час: Први закон термодинамике

Предавач: Душан Милић

Машинство и обрада метала - 2. разред