СШ2 – Техничка механика са механизмима, 2. час: Елементи кретања, равномерно кретање и убрзано кретање

Име предавача: Анђа Вељковић

Машинство и обрада метала - 2. разред