СШ2 – Техничка физика, 2. час: Закон идеалног гаса

Предавач: Зорица Ђурић

Машинство и обрада метала - 2. разред