СШ2 – Техничка физика, 9. час: Механика флуида – струјање флуида

Предавач: Драгица Ђукнић

Машинство и обрада метала - 2. разред