СШ2 – Машински елементи, 18. час: Материјал и конструктивни облици опруга

Предавач: Миљан Мијовић

Машинство и обрада метала - 2. разред