СШ2 – Техничка физика, 8. час. час: Хидрауличне машине. Појам и врсте клипних пумпи

Предавач: Зорица Ђурић

Машинство и обрада метала - 2. разред