СШ2 – Техничка механика са механизмима, 11. час: Њутнови закони, праволинијско кретање материјалне тачке

Предавач: Анђа Вељковић

Машинство и обрада метала - 2. разред