СШ2 – Машински елементи, 2. час: Толеранције дужинских мера

Предавач: Мицко Лепојевић

Машинство и обрада метала - 2. разред