СШ1 – Машински материјали, 4. час: Испитивање механичких својстава материјала, 2. део

Предавач: Мила Станисављевић

Машинство и обрада метала - 1. разред