СШ1 – Машински материјали, 18. час: Добијање, прерада и основна својства челика

Предавач: Грго Стантић

Машинство и обрада метала - 1. разред