СШ1 – Машински материјали, 2. час: Основна својства материјала. Хемијска, физичка и механичка својства материјала

Предавач: Мила Станисављевић

Машинство и обрада метала - 1. разред