СШ1 – Механика, 4. час: Аналитички поступак разлагања и слагања сила

Име предавача: Златица Геров

Машинство и обрада метала - 1. разред