СШ1 – Техничка механика, 7. час: Одређивање отпора ослонаца просте греде

Предавач: Ивана Марјановић

Машинство и обрада метала - 1. разред