СШ1 – Машински материјали, 8. час: Испитивања материјала без разарања

Име предавача: Грго Стантић

Машинство и обрада метала - 1. разред