СШ1 – Техничко цртање са нацртном геометријом, 18. час: Означавање стања површи, пресеци машинских делова

Предавач: Марина Ђокић

Машинство и обрада метала - 1. разред