СШ1 – Техничка механика, 1. час: Увод у механику, Увод у статику

Предавач: Маргита Живојиновић

Машинство и обрада метала - 1. разред