СШ1 – Техничко цртање са нацртном геометријом, 7. и 8. час: Конструкција сложених линија, спајање две праве луком

Предавач: Срђан Станковић

Машинство и обрада метала - 1. разред