СШ1 – Техничка механика, 4. час: Свођење система сила у равни у дату тачку и посебни случајеви свођења система сила у равни...

Име предавача: Бранко Димитријевић

Машинство и обрада метала - 1. разред