СШ1 – Техничка механика, 3. час: Спрег сила и момент спрега, еквивалентни спрегови, слагање спрегова сила...

Име предавача: Милован Вилотијевић

Машинство и обрада метала - 1. разред