СШ1 – Техничка механика, 5. час: Аналитички услови равнотеже система произвољних сила у равни

Име предавача: Бранко Димитријевић

Машинство и обрада метала - 1. разред