СШ1 – Машински материјали, 12. час: Дијаграм стања метала и легуре - први део

Предавач: Драгана Шимић

Машинство и обрада метала - 1. разред