СШ1 – Техничко цртање са нацртном геометријом, 11. час: Пројектовање раванских слика. Раван. Трагови равни

Име предавача: Александар Гајић

Машинство и обрада метала - 1. разред