СШ1 – Машински материјали, 3. час: Испитивање механичких својства материјала, 1. део

Име предавача: Мила Станисављевић

Машинство и обрада метала - 1. разред