СШ4 – Програмирање за компјутерски управљане машине, 13. час: Ручно пројектовање технологије и програмирање бушења

Предавач: Душица Спасојевић

Машинство и обрада метала - 4. разред