СШ4 – Конструисање, 12. час: Лаке конструкције

Предавач: Виолета Грујић

Машинство и обрада метала - 4. разред