СШ4 – Конструисање, 16. час: Гранични и критични напони код статички и динамички оптерећених делова, Смитов дијаграм….

Предавач: Рада Мацура

Машинство и обрада метала - 4. разред