СШ4 – Конструисање, 13. час: Дефинисање облика елемената са аспекта начина спајања

Предавач: Љупка Алексић

Машинство и обрада метала - 4. разред