СШ4 – Аутоматизација производње и флексибилни производни системи, 7. час: DNC управљање

Предавач: Анђелка Василијевић

Машинство и обрада метала - 4. разред