СШ4 – Конструисање, 14. час: Спојеви за преношење аксијалних сила. Дефинисање облика елемената са аспекта монтаже...

Предавач: Виолета Грујић

Машинство и обрада метала - 4. разред