СШ4 – Конструисање, 7. час: Индрустријски дизајн и естетика у процесу конструисања. Место и улога оптим. у конструисање

Предавач: Виолета Грујић

Машинство и обрада метала - 4. разред