СШ4 – Аутоматизација производње и флексибилни производни системи, 5. час: Нумеричко управљање

Предавач: Анђелка Василијевић

Машинство и обрада метала - 4. разред