СШ4 – Испитивање машинских конструкција, 24. час: Фотоеластична метода (изохроме, изоклине и фотоеластични материјали)

Предавач: Савка Јањић Ступар

Машинство и обрада метала - 4. разред