СШ4 – Програмирање за компјутерски управљане машине, 19. час: Пројектовање технологије помоћу CAD/CAM система

Предавач: Душица Спасојевић

Машинство и обрада метала - 4. разред