СШ4 – Програмирање за компијутерски управљане машине, 14. час: Ручно пројектовање технологије и програмирање бушења

Име предавача: Душица Спасојевић

Машинство и обрада метала - 4. разред