СШ4 – Испитивање машинских конструкција, 16. час: Испитивање склопова, подсклопова и машина

Предавач: Савка Јањић Ступар

Машинство и обрада метала - 4. разред