СШ4 – Конструисање, 6. час: Избор квалитета толеранције са аспекта функције, монтаже, израде, мерења и економичности

Име предавача: Љупка Алексић

Машинство и обрада метала - 4. разред