СШ4 – Програмирање за компјутерски управљане машине, 16. час: Ручно пројектовање технологије и програмирање бушења

Предавач: Тони Смиљанић

Машинство и обрада метала - 4. разред