СШ4 – Програмирање за компјутерски управљане машине, 17. час: Пројектовање технологије помоћу CAD/CAM система

Предавач: Тони Смиљанић

Машинство и обрада метала - 4. разред