СШ3 – Физичка хемија, 1. час: Кретање честица - гасовито агрегатно стање

Име предавача: Миланка Перовић

Хемија, неметали и графичарство – 3. разред