СШ3 – Технолошке операције (машине, апарати и операције), 3. час: Извори и носиоци топлоте

Предавач: Славенка Недић

Хемија, неметали и графичарство – 3. разред