СШ3 – Физичка хемија, 16. час: Топлотни ефекти хемијских реакција. Хесов закон

Предавач: Кристина Вукашиновић

Хемија, неметали и графичарство – 3. разред