СШ3 – Физичка хемија, 3. час: Шарлов закон, Авогадров закон, Далтонов закон, једначина идеалног гасног стања

Име предавача: Миланка Перовић

Хемија, неметали и графичарство – 3. разред