СШ3 – Технолошке операције - машине, апарати и операције, 6. час: Размењивачи топлоте

Име предавача: Светозар Токовић

Хемија, неметали и графичарство – 3. разред