СШ3 – Технологија графичког материјала, 10. час: Фотографски материјали – Грађа и карактеристике фотографских материјала

Предавач: Тамара Митровић

Хемија, неметали и графичарство – 3. разред